IMPERIAL INDUSTRIES CO., LTD.
iso
บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2509 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม จากวันแรกที่เริ่มผลิตสีจนถึงวันนี้เรายังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราด้วยใจ และเชื่อว่าความสำเร็จมาจากความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและบริการโดยยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก เพราะความเป็นเลิศคือทุกสิ่งสำหรับเรา